Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 , 2018

Hoàn thành một số chỉ tiêu của đề án về giáo dục đạo đức

NHNNgày 27-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

 Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Hồng Bàng, TP Hồ Chí Minh. 

Theo đánh giá chung, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã có chuyển biến tích cực và đạt một số chỉ tiêu đặt ra trong đề án như đã có 100% học sinh, sinh viên, thanh niên, thiếu niên được học các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hơn 556.000 đoàn viên được kết nạp Đảng (đạt 70% so với cả giai đoạn); 73% số trường đã ban hành, thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 85% đội ngũ làm công tác giáo dục được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ... 

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ chú trọng tới việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực...
Minh Khang/HNM
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang