Thứ ba, ngày 4 tháng 12 , 2018

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XV

NHNSáng nay, ngày 4-12, kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc tại trụ sở HĐND - UBND thành phố.

 Tại kỳ họp này, bên cạnh những nội dung của kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo chuyên đề quan trọng: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4-7-2017 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; kết quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 3-8-2016 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố…

HĐND thành phố dự kiến xem xét thông qua 6 nghị quyết thường kỳ, 15 nghị quyết chuyên đề. Trong đó sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về chế độ, chính sách, nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố như: Nội dung, mức chi và nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác; nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi quốc tế, kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế tổ chức tại TP Hà Nội; mức trợ cấp hằng năm đối với các ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn TP Hà Nội; chính sách đặc thù về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng từ 80 tuổi trở lên trên địa bàn TP Hà Nội…

Cũng trong kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Nội dung này sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Nội và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. 
Vũ Thủy/HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang