Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 , 2020

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

NHNSáng 9-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.

 Huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; đại diện một số vụ thuộc các ban Đảng Trung ương; đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương thuộc thành phố; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tham dự đại hội có 256 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.650 đảng viên Đảng bộ huyện Mỹ Đức.

Vững vàng vượt qua thách thức

Khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015-2020 Bạch Liên Hương cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh khó khăn, thách thức chung, huyện Mỹ Đức còn có thách thức riêng, trong đó có “điểm nóng” là xã Đồng Tâm; nhưng với tinh thần, quyết tâm, bản lĩnh dám đương đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt...

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Mỹ Đức tặng hoa chúc mừng đại hội.

Theo đồng chí Bạch Liên Hương, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức được tổ chức thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô”.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Triều cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra...

Trong đó, kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2020 đạt 160 triệu đồng/ha, tăng 42 triệu đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân của người dân năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, đạt chỉ tiêu đề ra. Tính đến năm 2020, toàn huyện có 17/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương phát biểu tại đại hội.

Huyện ủy Mỹ Đức đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung sắp xếp bộ máy ngày càng tinh gọn, thực hiện hợp nhất, sáp nhập 5 cơ quan, đơn vị; nhất thể hóa nhiều chức danh, giảm biên chế và nâng cao hiệu quả công việc. Huyện đã củng cố 3 tổ chức cơ sở Đảng, ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức Đảng, ổn định tình hình xã Đồng Tâm.

Báo cáo chính trị cũng phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, rút ra 6 bài học kinh nghiệm. Trong đó, sản xuất nông nghiệp của huyện còn manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm chưa có tính cạnh tranh cao; du lịch, dịch vụ chậm đổi mới, tính cạnh tranh yếu; xây dựng nông thôn mới tuy hoàn thành chỉ tiêu nhưng ở mức tối thiểu...

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Mỹ Đức xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy hoạch; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, tăng dần tỷ trọng du lịch, dịch vụ; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp có tính cạnh tranh cao, gắn sản phẩm nông nghiệp vào phục vụ ngành Du lịch; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu sớm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội, tăng chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân.

Huyện cũng xác định tập trung củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển đúng hướng, giàu đẹp, văn minh.

Báo cáo nêu rõ 3 nhóm chỉ tiêu chính, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu trên. Trong đó, huyện phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

Về cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 45,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,1%, nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 20,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ 15% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất trên một héc-ta canh tác đạt từ 160-200 triệu đồng/năm.

Sau khi Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, các đại biểu đã phát biểu tham luận.

Xây dựng Mỹ Đức thành huyện nông thôn mới vào năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân huyện Mỹ Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nêu rõ: “Những kết quả mà Mỹ Đức đã đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của huyện trong những năm tới, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố”.

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng 3 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gợi mở thêm 5 nhóm vấn đề, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, về phát triển kinh tế, Mỹ Đức phải xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Huyện cần khuyến khích nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ chế biến sau thu hoạch; tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 4 xã còn lại; đưa xã Đồng Tâm trở thành xã nông thôn mới vào năm 2020; phấn đấu đến năm 2022, trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện.

Về phát triển du lịch, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ rõ, với tiềm năng và lợi thế thiên nhiên ưu đãi, Mỹ Đức cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; đổi mới tư duy quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp; phát triển đồng bộ môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đi liền với phát triển các doanh nghiệp du lịch, các hộ kinh doanh du lịch.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu huyện đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, huyện Mỹ Đức cần lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với 3 xã là An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, không để phát sinh vụ việc mới; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ngay từ ban đầu, ngay từ cơ sở.

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Yêu cầu tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo huyện xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách từ xã đến huyện thực sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trước nhân dân; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên; thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với kỷ cương, tự phê bình và phê bình, với phương châm: Dân chủ là động lực, kỷ cương là nền tảng, đoàn kết là mục tiêu.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo Huyện ủy Mỹ Đức thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân; trước mắt thực hiện tốt, bảo đảm hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế.

Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu quan tâm góp ý kiến vào chương trình hành động. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu trong Báo cáo chính trị; nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Đối với công tác bầu cử, Bí thư Thành ủy đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa XXIV là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao; bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Mỹ Đức là huyện có truyền thống anh hùng, đoàn kết quý báu, kiên cường, kiên trung với Đảng. Truyền thống đó phải được phát huy, trao truyền và thể hiện một cách nghiêm túc, trong sáng, trách nhiệm ở mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn. Tinh thần ấy phải được mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện đúng với bản chất của Đảng như Bác Hồ đã dạy: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đạo đức đó, văn minh đó phải được thể hiện trong mỗi đại biểu dự đại hội, từ đó chuyển thành tư duy, hành động cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện phát triển trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức khóa XXIII Bạch Liên Hương thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội, tạo động lực đưa Mỹ Đức bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh và vị trí là huyện cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô.

*Trong sáng nay, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; chiều nay, đại hội sẽ bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Theo kế hoạch, ngày 10-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức sẽ bế mạc.

 

 

 

 

 

Theo Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang