Thứ hai, ngày 10 tháng 9 , 2018

Kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

NHNUBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 173/KH-UBND triển khai thực hiện Thông báo 18/TB-HĐND, ngày 16-8-2018, của HĐND thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

 Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành phố, định kỳ kiểm tra các dự án sau khi đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định Luật Đầu tư để xem xét, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư; báo cáo UBND thành phố trong quý IV-2018.

Với những dự án đã thu hồi đất, giao đất nhưng chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý III-2018, báo cáo UBND thành phố để giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 38 dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất. 

Với các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn tháo gỡ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền… 
Thành Vinh/HNM
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang