Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 , 2019

Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

NHNSáng nay (25-10), HĐND thành phố Hà Nội tiến hành kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Quang cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố; phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 - đợt 3; xem xét về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tình hình, yêu cầu thực tiễn của thành phố, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho UBND thành phố hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án trên địa bàn, thúc đẩy việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản bảo đảm tiến độ, kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung xem xét một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND thành phố; xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3). Sự điều chỉnh, bổ sung này là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh các dự án cần thiết đầu tư và tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Với sự chủ động của các ban thuộc HĐND thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các nội dung quyết nghị về chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn lần này đều được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, phù hợp với khả năng của thành phố và bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Thứ hai, HĐND tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Trong thời gian vừa qua, thực hiện công tác cán bộ, một số đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở các vị trí công tác mới; một số đồng chí được nghỉ công tác theo chế độ.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tiến hành trong thời gian một buổi sáng, các nội dung đòi hỏi phải được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các đại biểu nghiên cứu, thảo luận và thông qua nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công vốn ngân sách thành phố đợt 3 năm 2019

Trình bày Tờ trình về xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, HĐND thành phố đã phê duyệt 2 đợt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (tại kỳ họp thứ tám và thứ chín). Theo đó, tổng mức kế hoạch vốn ngân sách thành phố năm 2019 sau điều chỉnh, bổ sung là 31.490,203 tỷ đồng, tăng 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số dự án tiếp tục vướng mắc nên không có khả năng giải ngân hết số vốn theo kế hoạch đã giao; một số dự án có khả năng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND thành phố đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 24.000 triệu đồng, để chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố và chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 31.490.203 triệu đồng lên thành 31.514.203 triệu đồng, tăng thêm 24.000 triệu đồng (tăng 2.494.700 triệu đồng so với kế hoạch giao đầu năm); số dự án được bố trí vốn tăng từ 546 dự án lên thành 558 dự án, tăng thêm 12 dự án.

Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Các đại biểu biểu quyết.

Sau khi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố báo cáo thẩm tra, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3).

Tiếp đó, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư 20 dự án (bao gồm 16 dự án nhóm B và 4 dự án trọng điểm nhóm C), tổng mức đầu tư dự kiến 4.704.092 triệu đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 1.676.313 triệu đồng.

Trong số 20 dự án nhóm B và nhóm C, có 11 dự án thuộc danh mục dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục để cập nhật, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (trong đó có 6 dự án được chia tách từ dự án Nâng cấp các công trình phục vụ SEA Games 31 và Xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm vận động viên cấp cao Hà Nội); 7 dự án lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư chỉ đạo thành phố (trong đó có 5 dự án do thành phố quản lý, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cấp huyện); 1 dự án cầu 72-11 trên đường tỉnh 423 (huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức) thuộc nhóm cầu yếu, thực hiện theo chỉ đạo chung của UBND thành phố; 1 dự án mua sắm phương tiện, trang bị, công cụ hỗ trợ...

HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XV đối với ông Nguyễn Hoài Nam (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV đối với các ông, bà: Trần Huy Sáng (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ đã nghỉ hưu theo chế độ), Nguyễn Hồng Thái (nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chuyển công tác), Khuất Văn Thành (nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghỉ hưu theo chế độ), Phạm Quí Tiên (nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố do chuyển công tác), Hà Minh Hải (nguyên Giám đốc Sở Tài chính do chuyển công tác), Lê Ngọc Anh (nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do chuyển công tác).

Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng các tân Ủy viên UBND thành phố.

HĐND thành phố đã bầu bổ sung 4 chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV gồm các ông, bà: Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ (82,1% số phiếu đồng ý); Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (85,1% số phiếu đồng ý); Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính (84,1% số phiếu đồng ý); Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ (85,1% số phiếu đồng ý).

Nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ mười - kỳ họp không thường kỳ HĐND thành phố khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. Việc HĐND thành phố quyết nghị sớm các nội dung liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng các nguồn lực đầu tư bảo đảm hiệu quả, thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố và 6 chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các đại biểu nguyên là giám đốc các sở, ngành đã nghỉ hưu và chuyển công tác.

“Đây là những đồng chí có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của thành phố, đến nay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được về nghỉ theo quy định và chuyển công tác. HĐND thành phố ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí, chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục mang kinh nghiệm, trí tuệ của mình đóng góp xây dựng Thủ đô của chúng ta ngày một giàu đẹp”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, đây là những đồng chí cán bộ lãnh đạo trẻ, đã được đào tạo, rèn luyện, trải qua các cương vị công tác khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, các đồng chí ở cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường và sự sáng tạo của mình để cùng với tập thể lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nghị quyết của thành phố trong năm 2019.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, chỉ còn hơn 2 tháng nữa kết thúc năm 2019, dự báo sẽ còn có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm rất cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và cho cả nhiệm kỳ. Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, UBND thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện các nghị quyết đã được kỳ họp thứ mười - HĐND thành phố thông qua; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp cơ sở và đơn vị liên quan làm tốt các khâu, các bước để các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

“Đối với những nội dung trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định, nhất là đối với những nghị quyết quy phạm pháp luật. Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục tập trung theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019", Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Vũ Thủy/Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang