Thứ năm, ngày 1 tháng 1 , 2009

Năm 2008: Phát hiện 26 loà i động vật ở Việt Nam

Năm 2008: Phát hiện 26 loà i động vật ở Việt Nam

NHNCác nhà  khoa học Việt Nam và  Hoa Kử³ đã khám phá thêm một loà i thằn lằn chân ngón trong hang sâu ở đảo Hòn Tre, vùng đệm của Khu Dự trữ sinh quyển Kiên Giang. Trong vòng 1 năm qua, Việt Nam đã có 26 loà i động vật có xương sống mới được công bố trên các tạp chí quốc tế.

Loà i thằn lằn trên có tên khoa học là  Cyrtodactylus hontreensis sp. nov. Ngô, Grismer & Grismer, 2008.

Аây là  phát hiện của các nhà  nghiên cứu động vật gồm Ngô Văn Trí, Phòng Công nghệ và  Quản lý môi trường, Viện Sinh học Nhiệt đới TP.HCM, GS. L. Lee Grismer, Khoa Sinh Trường Аại học La Sierra, California, Hoa Kử³, và  Jesse L. Grismer, Khoa Sinh, Аại học Villanova, bang Pennsylvania, Hoa Kử³.

Công trình nà y được xuất bản trên Tạp chí chuyên ngà nh Zootaxa 1967 số ra ngà y 20/12/2008. Loà i thằn lằn chân ngón Hòn Tre có kích cỡ đầu thân trung bình khoảng 72,4“88,9mm. Thằn lằn Hòn Tre là  động vật hang điển hình có thân hình mảnh khảnh, mắt to, mõm dà i, các chi mảnh khảnh thích nghi với đời sống trong hang sâu ở đảo Hòn Tre, vùng đệm của Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang. Mà u sắc cơ thể trông đẹp mắt cơ thể có mà u nâu hồng nhạt đầu có một vạch được viửn bởi mà u trắng sau gáy, lưng có 3 vạch lớn nâu đậm được viửn bởi mà u trắng nhạt trên lưng giữa chân trước và  chân sau, đuôi có 1 vạch nâu rộng được viửn bởi mà u trắng ở mặt trước trên cuốn đuôi. 

Аây là  loà i thằn lằn đặc hữu thứ 5 thuộc họ Tắc kè “ Gekkonidae được khám phá ở Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang sau các loà i thằn lằn đá ngươi tròn đuôi trắng “ Cnemaspis caudanivea sp. nov. Grismer & Ngô, 2007, thằn lằn đá ngươi tròn chân cam “ Cnemaspis aurantiacopes sp. nov. Grismer & Ngô, 2007, thằn lằn chân ngón Eisenmani “ Cyrtodactylus eisenmani sp. nov. Ngô, 2008, rắn lục Hòn Sơn “ Cryptelytrops honsonensis sp. nov. Grismer, Ngô & Grismer, 2008.

Аây cũng là  loà i thằn lằn thứ 10 được Ngô Văn Trí và  các nhà  nghiên cứu khác khám phá ở Việt Nam trong năm qua.

Trong vòng 1 năm qua, Việt Nam đã có 26 loà i động vật có xương sống mới được công bố trên các tạp chí quốc tế. Trong đó, có 11 loà i thằn lằn thuộc họ Tắc kè “ Gekkonidae, 2 loà i tắc kè mí thuộc họ Tắc kè mí “ Eublepharidae, 1 loà i rắn lục thuộc họ Rắn lục “ Viperidae, 1 loà i rắn má “ Xenodermatidae, 4 loà i thuộc họ Rắn nước “ Colubridae, 3 loà i thuộc họ Ếch nhái “ Ranidae, 2 loà i thuộc họ Ếch cây “ Rhacophoridae, 2 loà i cá chiên suối “ Sisoridae.

Theo các nhà  khoa học, đây là  những bằng chứng thiết thực cho thấy rằng tà i nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam vẫn còn là  điửu bí ẩn với các nhà  nghiên cứu động vật trong và  ngoà i nước. Việc khám phá 26 loà i mới cho khoa học đã đóng góp tích cực và o công tác kiểm kê tà i nguyên động vật của Việt Nam, đồng thời góp phần thiết lập chiến lược bảo tồn đa dạng của quốc gia trong tương lai.

VietnamNet
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang