Thứ tư, ngày 31 tháng 12 , 2008

Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà  Nội

Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà  Nội

NHNSở Văn hoá,Thể thao& Du lịch Hà  Nội đã đưa ra dự thảo đử cương, kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà  Nội gắn với các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà  Nội.

Mục đích chính của sự kiện nà y là  thông qua việc tuyên truyửn, quảng bá để thu hút khách du lịch trong nước và  quốc tế nhân Аại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà  Nội; khuếch trương các giá trị nhân văn của Thủ đô và  thể hiện những thà nh tựu Hà  Nội sau hơn 20 năm đổi mới; nâng cao vị thế của ngà nh du lịch Hà  Nội...

Phục vụ cho năm du lịch nà y có một số chương trình với chủ đử hướng tới Аại lễ kỷ niệm như: Hà nh hương vử Thăng Long - Hà  Nội; Hà nh trình qua các kinh đô Việt cổ; Hà nh trình định đô của vua Lý Thái Tổ trên sông Hồng...

Bên cạnh đó, một số là ng nghử, là ng cổ, phố nghử tiêu biểu được lựa chọn để xây dựng đử án khai thác, phát triển du lịch như: là ng gốm Bát Trà ng, là ng hoa Ngọc Hà , Nhật Tân, là ng lụa Vạn Phúc, là ng cốm Vòng, là ng cổ Аường Lâm...

Vănhoá online
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang