Thứ hai, ngày 14 tháng 5 , 2018

Quốc Oai khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới: Bài 1: Khi ý Đảng hợp lòng dân

NHNSau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ từ cấp ủy, chính quyền huyện Quốc Oai đến cơ sở, sự đoàn kết tâm huyết của đảng viên và đồng thuận của nhân dân, Quốc Oai đã cán đích NTM cuối năm 2017 với 20/20 xã về đích NTM, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Là huyện thuần nông phía Tây của Thủ đô Hà Nội với diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên, 90% dân số sống ở nông thôn, bởi vậy Đề án xây dựng nông thôn mới được Quốc Oai xác định là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế, đời sống của nhân dân 20 xã trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, lao động trong nông nghiệp còn cao. Nguồn thu của địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp và điều tiết, hỗ trợ của cấp trên trong khi đó kết cấu hạ tầng Quốc Oai cần phải đầu tư xây dựng nhiều. Trong khi đó, trình độ dân trí không đồng đều, phương thức sản xuất theo tập quán cũ, việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong quá trình xây dựng NTM còn hạn chế...

Quốc Oai khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới: Bài 1: Khi ý Đảng hợp lòng dân
Ông Đỗ Lai Luật - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai thông tin về kết quả thực hiện NTM trên địa bàn huyện. Ảnh: ĐC

Ông Đỗ Lai Luật - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, xây dựng NTM được xác định là nhiệm vụ quan trọng, từ đó để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng văn minh hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bắt tay vào xây dựng NTM Quốc Oai đã tiến hành đồng bộ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, phân công nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch, kiện toàn bộ máy từ huyện xuống 20 xã trên địa bàn huyện trong công tác xây dựng NTM. Đồng thời, cấp ủy chính quyền huyện Quốc Oai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về đề án xây dựng NTM của thành phố cũng như huyện Quốc Oai đến từng cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể của địa phương; tổ chức lấy ý kiến của người dân tham gia góp ý vào Ðề án xây dựng NTM. 

Đặc biệt, Quốc Oai luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò làm chủ của nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, đối với những tiêu chí khó sẽ tập trung huy động đa dạng các nguồn lực, trong đó lấy nhân dân làm chủ thể và vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của thành phố, của huyện, phát huy thế mạnh địa phương để làm “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình xây dựng NTM ở huyện.

“Quốc Oai cũng xác định rõ khó khăn để từng bước khắc phục, phát huy tốt những thế mạnh của địa phương như sản xuất nông, lâm thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển thế mạnh từ các làng nghề truyền thống… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như kẻ vẽ hàng trăm khẩu hiệu, băng rôn, bảng tin tuyên truyền; đăng tin trên cổng thông tin điện tử của huyện, tổ chức các buổi tuyên truyền cổ động về xây dựng NTM, xây dựng chuyên mục “Nông nghiệp và nông thôn” tuyên truyền chuyên đề Chương trình 02 của Thành ủy. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền huyện Quốc Oai cùng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của 20 xã là Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc các xã luôn “vững tay lái, chắc tay chèo”, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm. Tranh thủ sự ủng hộ đồng lòng từ nhân dân trong xây dựng NTM, thành quả cho những nỗ lực cố gắng đó, cuối năm 2017 với 20/20 xã của Quốc Oai đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với 19/19 tiêu chí đạt...” ông Đỗ Lai Luật – Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhấn mạnh.

Bước đi vững chắc

Về Quốc Oai những ngày này đều thấy sự phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây khi niền vui nối tiếp niềm vui, khi những con đường bê tông nối dài vào tận thôn xóm, khu dân cư những ngôi nhà cao tầng mọc lên kiên cố, những người dân miệt mài lao động… Quốc Oai hôm nay đã khang trang, sạch đẹp và đang đổi thay từng ngày nhờ công tác xây dựng NTM. Nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân để cùng tham gia thực hiện. Kết quả đến nay tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống người dân ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Quốc Oai khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới: Bài 1: Khi ý Đảng hợp lòng dân
Đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp tại Quốc Oai. Ảnh: ĐC

Quốc Oai đã thật sự chuyển mình khi thu nhập bình quân trên đầu người ngày càng tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, phấn đấu đến năm 2020  thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 1.453,36 tỷ đồng chiếm 14,41 % trong cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 1,66%/ năm. Giá trị sản phẩm trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2017 đạt 138,3 triệu đồng, tăng 23,3 triệu đồng so với năm 2015, dự kiến đạt 140,5 triệu đồng vào năm 2018. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng NTM, đối với đất nông nghiệp: huyện đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, trong khu vực dồn điền đổi thửa đã cấp là 42.401 GCN, ngoài khu vực dồn điền đổi thửa đã cấp 8.701 GCN, đạt 100% kế hoạch.

Đối với công tác vệ sinh môi trường huyện đã tổ chức tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước. Tỷ lệ thu gom rác thải hiện đạt 93,5%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tính đến nay, tỷ lệ dân cư dùng nước hợp vệ sinh là 100%, trong đó được dùng nước sạch đạt 70%. Về công tác giáo dục, toàn huyện có 73 trường học công lập (trong đó có 49/73 trường đạt chuẩn quốc gia) với hơn 44.000 học sinh, 100% nhà giáo có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt là 86,4%, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non ngày càng được nâng cao. Hàng năm, có trên 60 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, cấp quốc gia.

Đi cùng với phát triển các tiêu chí NTM, thì có 88% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 98/101 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm hơn 97%; 122/170 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa… Đồng thời, các thiết chế văn hóa được đầu tư 99/101 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa và đang  triển khai đầu tư xây dựng Khu liên hợp Văn hóa – Thể thao của huyện, quan tâm tu bổ, tôn tạo 14 di tích với tổng kinh phí 181,9 tỷ đồng. Văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm bảo tồn và phát triển. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Từ đó, việc cưới, việc tang, mừng thọ có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, đơn giản các thủ tục. 

Đánh giá về mức độ hài lòng của người dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Lai Luật cho rằng, nhân dân trong toàn huyện nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, thấy rõ nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm trong tham gia thực hiện xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện từ xây dựng đề án, quy hoạch, các dự án đều có sự đóng góp ý kiến của nhân dân, vai trò giám sát của nhân dân được đề cao, kết quả thực hiện đã nhận được sự hài lòng, nhất trí, ủng hộ của nhân dân. Nhiều nội dung công việc đã được người dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện. 

“Bên cạnh việc duy trì nâng cao các tiêu chí NTM đối với 20 xã và thực hiện thí điểm mô hình xã NTM nâng cao dự kiến đối với xã Nghĩa Hương, trong thời gian tới Quốc Oai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các Đề án phát triển sản xuất và các mô hình kinh tế nông nghiệp nông thôn, Đề án phát triển nông nghiệp. Huy động tối đa các nguồn lực xây dựng nâng cao tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang bộ mặt nông thôn…” - ông Luật thông tin.

Với những kết quả mà Quốc Oai đã đạt được trong thời gian qua và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng cán bộ, Đảng viên, sự nỗ lực của quần chúng nhân dân trong toàn huyện sẽ là tiền đề và động lực để Quốc Oai vững bước trên con đường xây dựng NTM. Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và trở thành một điểm sáng trong việc nâng cao tiêu chí trong phong trào xây dựng NTM của Thủ đô Hà Nội. 
Đăng Chung
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang