Thứ tư, ngày 28 tháng 8 , 2019

Sáu nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua

NHNTổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký văn bản số 3028/TTKQH-TT công bố 6 nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Sáu nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua

 

Sáu nghị quyết vừa được công bố gồm:

Nghị quyết 77/2019/QH14 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Nghị quyết được thông qua ngày 11-6-2019 đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.683.045.596 triệu đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.681.413.646 triệu đồng; bội chi ngân sách nhà nước là 136.962.023 triệu đồng. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: Vay trong nước 70.125.261 triệu đồng và vay ngoài nước 66.836.762 triệu đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.979.522 triệu đồng.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Nghị quyết được thông qua ngày 16-6-2019, quyết nghị về đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; nêu các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với Quốc hội, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết 713/NQ-UBTVQH14 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".

Nghị quyết quyết nghị về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát gồm 21 ông bà và đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đoàn đến giám sát. Ủy viên đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng đoàn giám sát và quy định tại khoản 4, Điều 26 của Quy chế “Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội” ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11-1-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết số 749/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể 

Theo nội dung Nghị quyết, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để tập trung chỉ đạo công việc của Bộ Giao thông Vận tải.

Xem toàn văn Nghị quyết xem tại đây

Nghị quyết 750/NQ-UBTVQH14 về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nghị quyết nêu, ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 18-7-2019 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Quang Thành được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Nghị quyết được áp dụng cùng với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, giải thích Khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 20 và điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. 

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Bảo Hân/Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang