Thứ ba, ngày 3 tháng 11 , 2020

Thành phố Hà Nội: "Phải là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước"

NHN

“Hà Nội cần có những cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, phát triển toàn diện, hình thành hệ văn hóa mới, phù hợp với xu thế thời đại để trở thành một động lực quan trọng phát triển Thủ đô, tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong tất cả mỗi người” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như thế tại Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, tổ chức sáng ngày 3/10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Thành phố Hà Nội:
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuát sắc trong giai đoạn
2015 - 2020.

Thiết thực, hiệu quả và lan tỏa

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Thành phố cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hà Nội luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu yếu, việc khó với chủ đề, tên gọi, khẩu hiệu hành động và tiêu chí thi đua cụ thể. Nhiều phong trào thi đua với nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từ cơ sở đến thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng đều và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các địa phương, đơn vị, các ngành nghề, các lĩnh vực và nhân dân Thủ đô. Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân của thành phố đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố khen thưởng.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt”, sau 28 năm triển khai thực hiện đến nay phong trào đã trở thành phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội của Thủ đô. Điểm đột phá trong 5 năm (2015-2020), thành phố đã phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt. Đã có hơn 5.000 cá nhân người tốt - việc tốt tiêu biểu được thành phố biểu dương, khen thưởng và hơn 30.000 cá nhân người tốt - việc tốt được các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đơn vị thuộc thành phố biểu dương khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Thành phố Hà Nội đã thường xuyên phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều phong trào mang sắc thái riêng của Thủ đô, có sức lan tỏa mạnh mẽ, như phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; phong trào thi đua xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; phong trào thi đua hành động "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015, 2016”, "Năm kỷ cương hành chính - 2017”...

Thành phố Hà Nội:
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho nhà thơ Vũ Quần Phương - nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội,
nguyên Tổng Biên tập báo Người Hà Nội.

Tiếp tục là ngọn cờ đầu 
trong phong trào thi đua yêu nước 

Đề cập tới phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 của Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hà Nội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; cần tiếp tục phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng và ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước, chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo trong mạng lưới Thành phố sáng tạo của thế giới”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phát động phong trào thi đua, giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”. Theo đó, trong 5 năm tới, Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua khen thưởng; đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu việc khó của mỗi địa phương đơn vị; tiếp tục hưởng ứng các phong trào do Trung ương phát động, xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành trong thực thi pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng…

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân toàn thành phố phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025), quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn hiến, văn minh hiện đại…” - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.
Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hà Nội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020. Báo Người Hà Nội là một trong số các đơn vị vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cũng dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2020 cho 10 cá nhân tiêu biểu là: GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Thạc sĩ, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế; nhà thơ Vũ Ngọc Chúc (tức Vũ Quần Phương), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm; GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô; Trung tướng Lê Đỗ Nguyên (tức Phạm Hồng Cư), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2; bà Lưu Thị Phẩm, công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh; ông Đoàn Văn Tiến, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam; ông Vũ Duy Trương (tức Vũ Oanh), nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu; ông Nguyễn Đức Trường, giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm.
Khánh Thư
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang