Thứ ba, ngày 15 tháng 10 , 2019

Thủ đô Hà Nội về đích trong thực hiện các nhiệm vụ cả giai đoạn 2015-2020

NHNNhìn lại 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vinh dự và tự hào khi luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng tình cảm, mong đợi tin yêu của Trung ương và cả nước. Hà Nội nhiều lần được Bác Hồ kính yêu gửi gắm niềm hy vọng nêu gương đi đầu trong phát triển mọi mặt. Đây là động lực để Hà Nội phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

 Không khó để nhận thấy, sau 65 năm xây dựng và phát triển cả thế và lực của Thủ đô đã thay đổi rất nhiều. Từ một quy mô diện tích và dân số nhỏ bé (152,2km2 với 43,7 vạn người), Hà Nội hôm nay mang tầm vóc của một đô thị lớn với diện tích 3.358,9km2, dân số trên 8 triệu người, chiếm 1% diện tích và hơn 8% dân số cả nước; đóng góp 16,6% GDP và 17,2% về thu ngân sách nhà nước của cả nước. Đảng bộ Hà Nội ngày càng lớn mạnh với hơn 44 vạn đảng viên, gần bằng 1/10 tổng số đảng viên toàn Đảng. Với những danh hiệu cao quý: “Thủ đô anh hùng”; “Thành phố Vì hòa bình”; 3 lần được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tự hào cùng cả nước đã xây dựng và phát triển Thủ đô từng bước xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước, là hình ảnh thân yêu trong lòng mỗi người dân và bạn bè quốc tế.

Tiếp bước những thành tựu đó, Thành phố tiếp tục tham mưu cho Trung ương và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 22-KL/TW ngày 7-11-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020”. Thời gian còn lại của năm 2019 cũng cần chủ động chuẩn bị để triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2020, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Nội (1930 - 2020); 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và cùng cả nước tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

thu do ha noi ve dich trong thuc hien cac nhiem vu ca giai doan 2015 2020
 

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội phải làm sao tranh thủ được thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Trước những nhiệm vụ mới và để thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng bộ thành phố quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường vượt khó khăn để thực hiện tốt hơn những mục tiêu chiến lược trong phát triển. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, từ đó, giữ ổn định, bền vững đà tăng trưởng kinh tế cao. Trước mắt là tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016-2020) Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI đã đề ra.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với các vùng chuyên canh, bảo đảm ATTP và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Trên cơ sở quy hoạch, đẩy mạnh công tác quản lý phát triển đô thị, cũng như giải quyết các vấn đề của phát triển đô thị như kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội… Quản lý hiệu quả hơn trật tự xây dựng và trật tự đô thị, công tác thu gom, xử lý rác, bảo đảm chất lượng nước sông, hồ, giảm úng ngập, ùn tắc giao thông. Sớm đầu tư để phục vụ các mục tiêu phát triển bề rộng cũng như chuyên sâu về CNTT, đưa Hà Nội vươn lên đi đầu trong thực hiện “Thành phố thông minh” cũng như “Thành phố sáng tạo”. 

Phát triển đồng bộ sự nghiệp văn hóa - xã hội; giải quyết tốt an sinh xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với việc khơi dậy niềm tự hào, đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở và ở nơi công cộng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Ngoài ra, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phòng, chống tham nhũng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát huy sức mạnh đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Chủ động triển khai thí điểm thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Kết luận số 46-KL/TƯ, ngày 19/4/2019, của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội. 

Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TƯ, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại thông qua nhịp cầu giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các thủ đô, thành phố của các quốc gia trên thế giới. Tăng cường liên kết, hợp tác với địa phương, doanh nghiệp trong cả nước để cùng giúp nhau phát triển. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước. Đồng thời không ngừng làm đẹp hơn nữa hình ảnh “Thành phố Vì hòa bình” bình yên, thân thiện, mến khách, là bông hoa đẹp tỏa hương sắc trong trái tim mỗi người.

Kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô là dịp mỗi người Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước nói chung cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về Thủ đô anh hùng. Đi trong nắng Thu vàng rực rỡ, ngắm lá cờ đỏ tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lòng mỗi người càng thêm phơi phới cùng nhịp sống sinh sôi của Thủ đô, vẻ đẹp thanh bình của “Thành phố Vì hòa bình”. Nhớ về lời căn dặn của Bác năm xưa cùng sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Chính phủ cùng niềm tin yêu của đồng bào, chiến sĩ cả nước, ta càng thấy rõ hơn lúc nào hết tinh thần hành động “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội cùng chung sức đồng lòng, tỏa sáng trí tuệ, khơi mở mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, bản lĩnh vượt qua mọi thách thức để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo congthuong.vn
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang