Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 , 2019

Thực hiện tốt công tác dân vận tại các địa bàn chiến lược

NHNVừa qua, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

 Thực hiện tốt công tác dân vận tại các địa bàn chiến lược

Sáu tháng đầu năm, toàn quân đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động được tăng cường.

Toàn quân đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất chỉ đạo nâng cao chất lượng và giữ vững sự ổn định đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai chặt chẽ, thiết thực. Công tác Đảng, công tác chính trị được chú trọng, trong đó, hướng mạnh vào thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định.

Nhờ đó, tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sáu tháng cuối năm 2019, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp sẽ tập trung đổi mới chất lượng giáo dục chính trị; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động. Toàn quân chú trọng triển khai thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Các cơ quan, đơn vị tập trung kiện toàn, sắp xếp cán bộ gắn với điều chỉnh tổ chức biên chế và chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng để kiểm tra, phòng ngừa.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai...

Nguyên Hoa/Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang