Thứ sáu, ngày 14 tháng 5 , 2021

Vân Tảo (Thường Tín): Coi trọng công tác tuyên truyền bầu cử

NHNCuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thắng lợi. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng bền vững.

 

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước và địa phương trong năm 2021, ngay từ đầu năm, xã Vân Tảo đã luôn quan tâm và lên kế hoạch triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Vân Tảo (Thường Tín): Coi trọng công tác tuyên truyền bầu cử

Xã Vân Tảo đã thành lập Ban chỉ đạo, thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc thực hiện công tác bầu cử. Trong quá trình tổ chức triển khai công tác bầu cử, xã chuẩn bị cơ cấu, thành phần đại biểu, số lượng đầy đủ đúng luật bầu cử quy định, triển khai đến các thôn về việc lấy ý kiến nhận xét đối với các ứng cử đại biểu HĐND. Tính hết ngày 07/5/2021 tổng số cử tri toàn xã là 9178 cử tri trong đó cử tri bầu 4 cấp là 8.085 ; bầu 03 câp là 9178 cử tri, đến ngày 11/5/2021 đã hoàn tất việc viết thẻ cử tri tại 09 tổ bầu cử. 

Vân Tảo (Thường Tín): Coi trọng công tác tuyên truyền bầu cử


UBBC xã đã thống nhất ấn định và ra quyết định 09 đơn vị bầu cử tại 06 thôn và 01 xóm cụ thể : Tổ số 01 thôn Xâm Đông – tại nhà văn hóa thôn Xâm Động;  Tổ số 02 thôn Xâm Hồ, Đơn vị BDNV Cục C10 – tại nhà văn hóa thôn Xâm Hồ; Tổ số 03 thôn Dương Tảo – tại Đình làng thôn Dương Tảo; Tổ số 04 đội 6 thôn Nỏ Bạn – tại nhà văn hóa thôn Nỏ Bạn; Tổ số 05 đội 7 thôn Nỏ Bạn  – tại Đình làng thôn Nỏ Bạn; Tổ số 06 đội 8 thôn Đông Thai  – tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; Tổ số 07 đội 9 thôn Đông Thai ; Vân hòa ,A06,07 – tại nhà văn hóa thôn Đông Thai; Tổ số 08 đội 10 thôn Nội Thôn – tại nhà văn hóa thôn Nội Thôn; Tổ số 09 đội 11 thôn Nội Thôn – tại Đình làng thôn Nội Thôn.

Vân Tảo (Thường Tín): Coi trọng công tác tuyên truyền bầu cử

 

Đối với công tác tuyên truyền bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập tiểu ban công tác tuyên truyền bầu cử, tổ chức tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã. Tích cực tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong thôn qua các cuộc họp của thôn, đài truyền thanh xã, hàng tuần phát sóng vào lúc 05 giờ sáng đến 07 giờ sáng, 17h chiều đến 19h tối.

Đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử, Quân sự xã,  công an xã phối hợp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng công an viên, thôn đội trưởng ở các thôn thường xuyên bảo vệ an ninh, trật tự ở các thôn, các vụ việc xảy ra cần kịp thời báo cáo cấp trên để giải quyết.

Do làm tốt công tác tuyên truyền cũng như việc thực hiện các bước trong cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật nên đến nay, trên địa bàn xã chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử cũng như những người ứng cử. Với sự chuẩn bị tích cực, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Vân Tảo sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân.

pv
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang