Thứ ba, ngày 6 tháng 1 , 2009

Việt Nam sắp sử­ dụng phần mửm nguồn mở trên diện rộng

Việt Nam sắp sử­ dụng phần mửm nguồn mở trên diện rộng

NHNChỉ thị 07/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp vừa ban hà nh nêu rõ: Chậm nhất đến ngà y 30/6/2009, đảm bảo 100% máy trạm của đơn vị chuyên trách vử CNTT trong các cơ quan nhà  nước sẽ phải cà i đặt các phần mửm nguồn mở; 100% cán bộ được tập huấn, hướng dẫn sử­ dụng, trong đó tối thiểu 50% cán bộ có thể sử­ dụng thà nh thạo trong công việc...

Các đơn vị chuyên trách vử CNTT trong các cơ quan nhà  nước ở đây được xác định là  các đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và  các Sở TT&TT của các tỉnh, thà nh phố trực thuộc Trung ương. Các phần mửm nguồn mở (PMNM) được đưa và o sử­ dụng bao gồm: các phần mửm văn phòng OpenOffice, thư điện tử­ trên máy trạm Mozilla ThunderBird, trình duyệt web Mozilla FireFox và  bộ gõ tiếng Việt Unikey.

Ngoà i việc sử­ dụng thà nh thạo PMNM trong công việc, 50% số cán bộ và  nhân viên được xác định ở trên còn phải có khả năng hướng dẫn, trợ giúp các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ, ngà nh, tỉnh, thà nh phố.

Chỉ thị cũng yêu cầu, chậm nhất đến ngà y 31/12/2009, đảm bảo 70% máy trạm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngà nh, tỉnh, thà nh phố được cà i đặt, 70% cán bộ, nhân viên được tập huấn, hướng dẫn sử­ dụng, trong đó tối thiểu 40% cán bộ, nhân viên sử­ dụng các PMNM trong công việc.

Аồng thời, các cơ quan cũng cần có kế hoạch để từng bước nâng dần số văn bản, tà i liệu, thông tin trao đổi trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngà nh, tỉnh, thà nh phố được soạn thảo, xử­ lý bằng các PMNM nêu trên; đảm bảo đến ngà y 31/12/2010 hầu hết cán bộ, nhân viên trong các cơ quan nà y đửu có thể sử­ dụng PMNM trong công việc.    Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhấn mạnh, sau khi đã đưa PMNM và o sử­ dụng, các cơ quan cần có những kế hoạch tuyên truyửn, khuyến khích phong trà o thi đua giữa các đơn vị, cá nhân trong Bộ, ngà nh, tỉnh, thà nh phố... vử việc ứng dụng CNTT nói chung và  sử­ dụng PMNM nói riêng và o nội dung bình xét thi đua, khen thưởng hà ng năm của mình. Аịnh kử³ (ít nhất 6 tháng một lần) có thể tổ chức đánh giá và  rút kinh nghiệm.

Nhiệm vụ của các hiệp hội và  doanh nghiệp CNTT đối với việc triển khai, đưa PMNM và o sử­ dụng diện rộng trong cả nước được xác định là  rất quan trọng. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các hiệp hội CNTT cần tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo điửu kiện cho các thà nh viên trao đổi thông tin, kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực khai thác, cung cấp sản phẩm, dịch vụ PMNM.

Ngoà i ra, các hiệp hội cũng có thể phối hợp với các đơn vị chuyên trách vử CNTT và  các Sở TT&TT, hỗ trợ phát triển các cộng đồng PMNM của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế vử PMNM và  các hoạt động liên kết giữa cộng đồng PMNM Việt Nam với các tổ chức, cộng đồng PMNM thế giới.

Chỉ thị 07 cũng có một yêu cầu rõ với các DN cung cấp máy tính là : khi bán máy tính ra thị trường, không được cà i đặt sẵn và o máy tính những phần mửm không có bản quyửn hợp pháp mà  có thể sử­ dụng ngầm định các PMNM.

VietnamNet
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang